YASADIŞI BAHİS KAÇAK BAHİS SUÇU VE CEZASI

YASADIŞI BAHİS KAÇAK BAHİS SUÇU VE CEZASI

Yasa dışı olarak spor müsabakalarında bahis oynatanlar veya oynanması için yer ve imkan sağlayanlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Burada failin eyleminin yasadışı olarak değerlendirilmesindeki ölçüt söz konusu sanal bayiinin Spor Toto Teşkilatı izni ile faaliyette bulunup bulunmadığıdır. Ancak yasadışı bahis oynatma cezasının aksine yasadışı bahis oynama cezası için öngörülen yaptırımlar “idari para cezası” niteliğindedir. İleride detaylandırılacak olan yasadışı bahis oynatma, yasadışı bahise aracılık etme veya yasadışı bahise teşvik etme fiilleri nedeniyle idari para cezası ile birlikte hürriyeti bağlayıcı cezalar ile de karşılaşmak mümkündür. 7258 sayılı kanunda yasadışı bahis oynama cezası “beş bin lira ile yirmi bin lira” arasında değişmektedir. Maddesi, yurtiçinde ve yurtdışında yasa dışı bahis veya şans oyunu oynatılmasını ve bu tür faaliyetlere yer ve imkan sağlanmasını suç olarak tanımlamaktadır. 18 yaş altı iddaa oynamanın cezası 5.000,00 TL ile 20.000,00 TL arasında idari para cezasıdır. Eğer yasadışı bahis siteleri üzerinden iddia oynanırsa 5.000,00 TL ile 20.000,00 TL arasında para cezasına hükmedilir. Maddesi ile yasadışı bahis oynamak, idari para cezasını gerektirir bir kabahat olarak düzenlenmiştir. Yasa dışı bahis oynanmasıyla ilgili olarak para nakline aracılık etme suçu 7258 sayılı Kanun’un 5.

Türkiye’de bahis oyunları konusunda yasakların bulunması insanların yurt dışında bahis oynamayı tercih etmelerine neden olur. İnsanların bu ilgisinin farkında olarak internet üzerinden yurt dışında bahis oynama imkanları sunulur. Bu imkanı sunan kişilerin tespit edilmesi durumunda kendilerine yasa dışı bahis cezası uygulanır. Yasa dışı bahis konusundaki yasal düzenlemeler, “oynatmak” ve “oynamak” eylemleri arasında ayrım yapar. “Oynatmak” yasa dışı bahis veya kumar faaliyetlerini organize etmek, işletmek veya desteklemek anlamına gelirken, “oynamak” bu tür faaliyetlere katılmak veya bahis yapmak anlamına gelir. “Yasadışı bahis oynatmak” suç teşkil ederken, “yasadışı bahis oynamak” ise bir kabahat olarak düzenlenmiştir. Af ile anlaşılması gereken kanun kapsamına giren borçların yapılandırılması neticesinde cezaların ve ferilerinin tamamı veya bir kısmının ödenmesi suretiyle kalan ceza ve ferilerinin silinmesidir.

Memnuniyetini maksimum seviyede tutmayı hedefleyen sitelerin olduğu gibi, haksız kazanç sağlamak isteyen siteler de bulunmaktadır. Bir siteye üye olmadan önce yapılması gereken sitenin işleyişi ve sektör geçmişi hakkında bilgi edinmektir. (1) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmamış çocuk hakkında idarî para cezası uygulanamaz. Yasa dışı bahis dolandırıcılığına ilişkin soruşturma ve/veya kovuşturma evrelerinde hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybı yaşamamak adına uzman bir ceza avukatının yardımına başvurmak yararlı olacaktır. Bu suç işlendiğinde dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına uygulanan cezalar söz konusu olacaktır. TCK 157 ve TCK 158 bu suçları ilgilendiren kanun maddelerini kapsar.

Bahis siteleri oran işlemlerini de lisanslar üzerinden konuşmak gereklidir. Farklı türlerden lisansları olan bahis sitelerinin, oranlara göre de farklı hizmet verdiklerini bilmek gereklidir. İllegal bahis siteleri, yasal bahis sitelerine göre çok daha yüksek oranlar sunmaktadır. Çünkü Türkiye’de yayın yapan tüm bahis siteleri illegal olarak hizmet sağlamaktadır. Bahis ve sanal kumar yasaları kapsamında yasal olmayan mostbet giriş, yurt dışı lisansları ile Türkçe altyapılı yazılımlar kullanarak yayın sağlamaktadırlar. Eşya veya kazanç müsaderesi tedbiri de yasadışı bahis suçuyla ilgili tedbirler arasında yer almaktadır. Taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma tedbiri, erişimin engellenmesi tedbiri, işyerinin mühürlenmesi ve kapatılması tedbiri de diğer önlemler arasında yer alır. Bu suç için failin yasa dışı bahis oynanabilmesi için yer ve imkân sağlaması gerekir. Teknik alt yapı sunmak imkân sağlamak olurken fiziki mekânı temin etmek de yer sağlamak olarak kabul edilir. Bu sebeple de düzenlenen kupon sayısı liste ve benzeri kanıtlar değerlendirilir. Yasa dışı bahis suçlarından dolayı verilebilecek banka hesap blokesi, yurt dışına çıkış yasağı, tutuklama veya hapis cezasına karşı itiraz edilmesi ve kaldırılması mümkündür.

Bu şekilde kişileri e-posta, SMS veya web sitesi reklamları ile hatta benzeri başka yollarla yasadışı bahise teşvik eden fail; “bir yıl ve üç yıl arasında hapis ezası ile üç bin güne kadar adli para cezası” ile cezalandırılmaktadır. Diğer bir seçimlik hareket ise yasadışı bahise aracılık etme suçudur. Daha çok yasadışı bahiste kullanılan paraların transferi şeklinde gerçekleşmektedir. Teknolojinin ve dijital bankacılığın kullanımının her geçen gün artması yasadışı bahise aracılık etme suçunu doğurmuştur. Sıklıkla banka ve dijital hesapların kiraya verilmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Ruhsat iptali ise yine mahallin en büyük mülki idari amiri tarafından 5 gün içinde iptal edilebilir. Yasadışı bahis oynamak suçtur ve 5.000,00 TL den 20.000,00 TL ye kadar idari para cezası uygulanmasını gerektirir. 5/1-d’de öngörülen idari para cezası kararının tefhim veya tebliğinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliğine başvurulması suretiyle itirazda bulunulur. İlgili itiraz başvurusunun yetkili merciye, süresi içinde, doğru gerekçelerle yapılması gerekir. Yasadışı bahis suçu ve cezası büyük ölçüde 2018 Temmuz’da gelen yeni kanuni düzenleme ile belirlenmiştir. Dosyada gizlilik kararı bulunan ve örgütlü suç kapsamında yürütülen büyük bahis soruşturması kapsamında binlerce kişinin şüpheli olarak soruşturmaya alındığı bilinmektedir.

  • Bu tedbirlerin uygulanması, suçların tespit edilmesi ve suçluların adalet önüne çıkarılması için önemlidir.
  • Suçun işlendiği yer, suçun işlenmesinin belirlendiği coğrafi konumu ifade eder.
  • Çünkü servetlerinde çok kısa bir sürede büyük artışlar göze çarpmaktadır.
  • Ayrıca 7258 sayılı kanunun 5/2 maddesi de yasa dışı bahis suçlarında da eşya ve kazanç müsaderesinin uygulanabileceğini düzenlemiştir.

Günlük hayatımızda internet üzerinde gezinti yaparken sık sık karşılaştığımız bir durumdur. Bahis reklamı cezası hem hapis cezası hem de idari para cezası olarak karşımıza çıkar. Bu suçla internet sayfalarında yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yayınlanması, yayınlanmasına aracı olmak veyahut reklamda oynamak aracılığı ile suretiyle kişiler yasadışı bahis oynamaya teşvik edilmektedir. 7258 sayılı kanun uyarınca yasadışı bahsi oynamaya teşvik etmek yani reklam almak veya vermek suçtur. Yani reklam yapılması bahis oynanmasına teşvik edilmesi kapsamına alınmıştır. Türk hukukunda izinsiz olarak kaçak bahis ve kaçak kumar sitesi kurmak suç olduğu kadar reklam yapmakta suçtur. Reklam yapan sitelere erişim engellemesi sırasında ayrım yapılmaksızın tüm bahis suçları için sitelere ayrım yapılmadan erişim engeli gerçekleştirilir. Bu suçun oluşabilmesi için, eylemi gerçekleştiren öznenin yetkili olmaması gerekir. Başka bir değişle, kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaması gerekir. Başka bir söylemle, kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın, bahis veya şans oyunlarını oynatma veya oynanmasına yer ve imkan sağlanma eylemini gerçekleştirmesi suçun oluşması için zorunludur.

Suçun gerçekleşebilmesi için failin, yurt dışında oynatılan bahislerin internet veya başka bir yolla Türkiye’den oynatılmasına erişim sağlaması gerekmektedir. Bu suç internet vasıtasıyla gerçekleşebileceği gibi fiziki olarak da gerçekleştirilebilir. ” Çerçevesinde kaleme aldığımız içeriğimizde yasadışı bahis oynayanların tespitinde başvurulan yol ve yöntemleri incelemiş bulunuyoruz. Son olarak, yasadışı bahis suçlarında dair hukuki iş ve işlemlerde hak ve menfaat kaybı yaşamamak adına yetkin bir ceza avukatından yardım almanın en sağlıklı yaklaşım olacağını vurgulayalım. Kaçak (illegal) bahis oynayanlar nasıl tespit edilir sorusuna bir de CMK m.135 çerçevesinde yanıt verebiliriz. Kanunda öngörülen şartların oluşmuş olması kaydıyla; ilgililer hakkında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbirine başvurulabilir. Bu yöntemlerle de yasadışı bahis suçlarının işlenip işlenmediği belirlenebilir. Adli sicil kaydı, suç niteliği teşkil eden fiiller hakkında mahkemeler tarafından verilen kesinleşmiş cezalar için tutulur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *