İşyeri Kapatma Kararları ve İptali Kulaçoğlu Hukuk Bürosu

İşyeri Kapatma Kararları ve İptali Kulaçoğlu Hukuk Bürosu Bu durumda temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası bir andlaşma hükmüyle bir yasa kuralı arasında çatışma olduğunda andlaşma hükmü üstün sayılacak ve ulusal yasa kuralı ihmal edilerek uygulanmayacaktır. “Hakkaniyete uygun” bir yargılama için, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin getirdiği bir takım şartlar vardır. Bu şartlardan en önemlisi, taraflarınRead more ⟶

YASADIŞI BAHİS KAÇAK BAHİS SUÇU VE CEZASI

YASADIŞI BAHİS KAÇAK BAHİS SUÇU VE CEZASI Yasa dışı olarak spor müsabakalarında bahis oynatanlar veya oynanması için yer ve imkan sağlayanlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Burada failin eyleminin yasadışı olarak değerlendirilmesindeki ölçüt söz konusu sanal bayiinin Spor Toto Teşkilatı izni ile faaliyette bulunup bulunmadığıdır.Read more ⟶